Ozolnieku novads

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Cik daudz daudzbērnu ģimeņu ir Jūsu pašvaldībā uz 2014.gadu?

Ozolnieku novadā ir  ~ 200 daudzbērnu ģimeņu.

Kādi sociālie pabalsti vai finansiālais atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā 2014.gadā? Pēc kādiem kritērijiem tiek izvēlētas ģimenes, kuras saņem  pabalstus?

Daudzbērnu ģimenēm ir pieejami visi Ozolnieku novada sociālie pabalsti un Sociālais dienests sociālo palīdzību sniedz, pamatojoties uz personas/ģimenes materiālo resursu, ienākumu un īpašumu novērtējumu, individuāli paredzot katra klienta līdzdarbību.

Kāda veida atbalsts ir pieejams daudzbērnu ģimenēm Jūsu pašvaldībā?

Daudzbērnu ģimenēm Ozolnieku novada pašvaldībā pieejams:

- apmaksāta ēdināšana 1.-4.klašu skolēniem, t.sk. daudzbērnu ģimenēm;

- transporta nodrošināšana uz pašvaldības izglītības iestādēm, t.sk. daudzbērnu ģimenēm;

- braukšanas izdevumu segšana vispārējās, profesionālās un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu izglītojamajiem, t.sk. daudzbērnu ģimenēm; (saskaņā ar Ozolnieku novada domes apstiprināto Nolikumu)

 - baznīcas draudžu atbalsts;

Vai Jūsu pašvaldībā darbojas daudzbērnu ģimeņu nevalstiskās organizācijas, apvienības, iniciatīvas  vai projekti/pasākumi (lūgums minēt tos)? Vai pašvaldība ir iesaistīta to atbalstā?

Kopš 2014.gada jūnija  Ozolnieku novada pašvaldībā strādā daudzbērnu ģimeņu atbalsta grupa, kas ir apzinājusi novada daudzbērnu ģimenes un to vajadzības pēc atbalsta. Tiek strādāts pie pašvaldības pabalstu ieviešanas daudzbērnu  ģimenēm ( ēdināšanas pabalsts 5.-9.klašu skolēniem, ēdināšanas pabalsts pirmskolas izglītības iestādēs, apmaksāta vakcinēšana, briļļu iegāde, nekustāmā īpašuma nodokļa palielinātas atlaides u.c.) un to iekļaušanas nākošā un turpmāko gadu budžetā.

Pašvaldības kontaktpersona vai institūcija, kuras uzmanības lokā ir daudzbērnu ģimenes un ar tām saistītie jautājumi, ar kuru sazināties, lai precizētu iesniegto informāciju: - tālruņa numurs, e-pasts.

Kontaktpersona Ozolnieku novada deputāte Dina Tauriņa.

 Kontaktinformācija -  tālruņa numurs 29229482, e-pasts dina.taurina@ozolnieki.lv