Ozolnieku novadā ģimenes ar bērniem var saņemt palīdzību

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Novadnieču Zanes Rautmanes un Lāsmas Cimermanes izveidotās biedrības “Tuvu” labdarības veikalā Jelgavā, Pasta ielā 20, uzrādot trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu, ir iespēja saņemt augstvērtīgu zīdaiņu pārtiku.

Novadnieču Zanes Rautmanes un Lāsmas Cimermanes izveidotās biedrības “Tuvu” labdarības veikalā Jelgavā, Pasta ielā 20, uzrādot trūcīgās vai maznodrošinātās personas statusu, ir iespēja saņemt augstvērtīgu zīdaiņu pārtiku.

Labdarības veikala darba laiks: no otrdienas līdz piektdienai no plkst. 10:00-18:00, sestdienās no plkst. 10:00-15:00. Iedzīvotājiem ir iespēja arī ziedot sev vairs nevajadzīgas, bet citiem vēl noderīgas lietas. Visa veikala peļņa tiek izlietota labdarības projektiem.

Iepriekš piezvanot pa tālruni 26319985, ir iespēja gan nodot savu ziedojumu, gan arī saņemt nepieciešamās lietas ģimenēm, kas nonākušas finansiālās grūtībās.


news.lv/Ozolnieku-avize/