Daudzbērnu vecākiem ir tiesības doties pensijā ātrāk

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Kāda 6 bērnu māmiņa mums iesūtīja jautājumu par iespēju doties pensijā ātrāk, te arī atbilde!

Jautājums

"Labdien. Māmiņu Kluba ONLINE TV raidījumā dzirdēju, ka daudzbērnu vecāki var doties ātrāk pensijā, bet īsti nesapratu, vai tas attiecas uz visiem daudzbērnu vecākiem, vai tiem, kam ir vismaz 5 bērni?"

Atbilde

Daudzbērnu vecākiem ir tiesības uz vecuma pensiju piecus gadus pirms likumā noteiktā pensijas vecuma sasniegšanas, bet tas attiecas uz bērna vecāku vai aizbildni:

  • kura apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 25 gadiem,
  • kurš laika periodā, līdz bērns sasniedzis 18 gadu vecumu, ne mazāk kā astoņus gadus ir aprūpējis piecus vai vairāk bērnus vai bērnu, kurš normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā vismaz astoņus gadus ir bijis atzīts par bērnu ar invaliditāti. 
  • Šādu tiesību nav personai, kurai atņemtas aprūpes vai aizgādības tiesības vai kura atcelta no aizbildņa pienākumu pildīšanas nekārtīgas šo pienākumu izpildīšanas dēļ (likuma „Par valsts pensijām" 11.panta ceturtā daļa.));

Godaģimene.lv