Par 3 + Ģimenes karti

PIESAKIES KARTEI ŠEIT->>>

Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” ir valsts veidota atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, kas reizē kalpo arī kā apliecinošs dokuments tam, ka ģimenē aug trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, kā arī pilngadīgas personas līdz 24 gadiem, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Šīs kartes īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā.

Kāda izskatās karte?

20160628104054-71134.jpg

Katrai karte ir noteikts derīguma termiņš, to atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem, izsniedz uz trim gadiem, ja personai ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz 15 gadiem. Savukārt, ja personai ir viens vai divi nepilngadīgi bērni, bet pārējie ir pilngadīgas personas, kas nav sasniegušas 24 gadu vecumu, bet iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību Latvijā vai ārvalstīs, karti izsniegs uz vienu gadu, pārbaudot, vai pilngadīgā persona turpina mācības.

Karte ir derīga tikai valstī atzīta personu apliecinoša dokumenta – pases vai personas apliecības – uzrādīšanas gadījumā.

 Kurš var saņemt karti?

Karte pienākas, ja persona pati vai kopā ar laulāto aprūpē vismaz trīs bērnus tai skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esošus bērnus un pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību, un personai un tās laulātajam un minētajiem bērniem ir deklarēta dzīvesvieta Latvijas Republikā (izņemot, ja bērni mācās ārzemēs). Gadījumos, ja personas pilgadību sasniegušais bērns turpina iegūt izglītību, jāiesniedz izziņa, kas iesnieguma brīdī apliecina faktu, ka pilngadību sasniegušais bērns iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Savukārt, gadījumos, ja bērns mācās ārzemēs ir jāiesniedz izglītības iestādes izziņa oriģinālvalodā un tās tulkojums valsts valodā, apliecinot tulkojuma pareizību, apliecinājuma uzrakstā ar drukātiem burtiem norādot "TULKOJUMS PAREIZS", tulka (personas, kas tulko) vārds, uzvārds un personas kods, paraksts, apliecinājuma vietas nosaukums un datums. Tulkojumu nav nepieciešams notariāli apstiprināt!

Pirms aizpildiet iesniegumu, lūdzu pārliecinieties vai personai, kas iesniedz iesniegumu un tās bērniem ir deklarēta dzīves vieta Latvijā.

Informējam, ka par savu, sava nepilngadīgā bērna, aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu deklarēto dzīvesvietas adresi personai ir iespējams pārliecināties izmantojot portālā www.latvija.lv pieejamo bezmaksas e-pakalpojumu „Mani dati Iedzīvotāju reģistrā“. Pakalpojums nodrošina iespēju personai uzzināt, kādas ziņas par to, tās nepilngadīgo bērnu, aizbildnībā vai aizgādnībā esošo personu ir iekļautas Iedzīvotāju reģistrā (https://www.latvija.lv/Epakalpojumi/EP01/Apraksts).

Gadījumā, ja Iedzīvotāju reģistrā nav ziņas par personas aktuālo deklarēto dzīvesvietas adresi, personai ir iespējams dzīvesvietu Latvijā deklarēt elektroniski portālā www.latvija.lv, izmantojot elektronisko pakalpojumu „Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana”.

Kā pieteikties kartei?

Pieteikuma veidlapa būs atrodama www.godagimene.lv, sadaļā “Piesakies kartei”.

Lai daudzbērnu ģimenēm būtu iespēja saņemt Latvijas goda ģimenes apliecību “3+ Ģimenes karti”, interneta vietnē godagimene.lv katram vecākam ir jāaizpilda kartes pieteikuma veidlapa, precīzi norādot lūgto informāciju par sevi un saviem bērniem, norādot bērnu vārdus un uzvārdus, lūdzu, rakstīt tos korekti, piemēram, ja bērna vārds ir Jānis Mārtiņš, tad arī norādām "Jānis Mārtiņš", nevis - Janis Martins. Gadījumos, ja bērnam ir divi vārdi, piemēram, Kate Marta, tad tā arī norādām, nevis Kate-Marta. Tāpat norādot dzīvesvietas adresi, uz kuru karti nosūtīt, lūdzam norādīt pilnu adresi, ja adresē ir ielas nosaukums, tad atceramies norādīt arī ielas un dzīvokļa numuru. Informējam, ka precīzas adreses norādīšanai var izmantot Lursoft adrešu katalogu.

Iesnieguma veidlapu iespējams aizpildīt arī papīra formātā Sabiedrības integrācijas fondā Aspazijas bulvārī 24, 3.stāvā, Rīgā. 

Ja kartei beidzies derīguma termiņš, atkārtoti jāaizpilda jauns iesniegums, norādot tajā visu nepieciešamo aktuālo informāciju.Kāpēc jāaizpilda jauns iesniegums, jo var būt mainījusies informācija par personu, piemēram, mainījusies fakstiskā vai deklarētā dzīves vietas adrese, mainījies bērnu skaits ģimenē. Iesniegums ir pamats jaunas kartes izsniegšanai.

 

Datu pārbaude 

Visi aizpildīto pieteikuma veidlapu dati tiek nosūtīti Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei. Tur tie tiks pārbaudīti vai atbilst patiesībai un nepieciešamajiem kritērijiem, lai veidlapas aizpildītājs varētu saņemt 3+ Ģimenes karti.

Karte var tikt atteikta, ja iesniedzējs nesniedz patiesus datus, bērnu skaits un vecums neatbilst valstī noteiktajiem daudzbērnu ģimenes definīcijas kritērijiem, personai un/vai tās bērniem nav deklarēta dzīvesvieta Latvijā, gadījumos kad personai ir atņemtas bērnu aprūpes tiesības.

Neskaidrību gadījumā aicinām vērsties, rakstot e-pastu: info@godagimene.lv

Kartes atteikšana

  Karti izsniegt var atteikt, gadījumos, ja:  persona sniegusi nepatiesus datus; nav deklarēta vai reģistrēta personas vai bērnu dzīvesvieta Latvijā; bērnu skaits, vecums neatbilst noteiktajiem kritērijiem;  nav iesniegta izziņa par to, ka pilngadību sasniegušais bērns turpina mācīties; atņemtas bērnu aprūpes tiesības!

 

Kartes saņemšana

Kad izskatīti saņemtie personas dati un pārbaudīta tās atbilstība daudzbērnu ģimenes statusam, veidlapas aizpildītājs saņems e-pasta vēstuli ar informāciju, ka karte ir gatava un to 7 dienu laikā var saņemt Sabiedrības integrācijas fondā Rīgā Aspazijas bulvārī 24, 3.stāvā. Visas kartes, kas 7 dienu laikā pēc e-pasta paziņojuma izsūtīšanas netiek izņemtas personīgi, tiek nosūtītas pa pastu uz iesniegumā norādīto dzīvesvietas adresi.

Laiks no iesnieguma iesniegšanas brīža līdz kartes saņemšanai var ilgt līdz 45 dienām!


Kartes izmantošanas iespējas

Latvijas Goda ģimenes apliecības jeb 3+ Ģimenes kartes piedāvātās atlaides ir iespējams izmantot iegādājoties preces un pakalpojumus uzņēmumos, kuri pievienojušies daudzbērnu ģimeņu atbalsta programmai. Visu daudzbērnu ģimenēm draudzīgo uzņēmumu sarakstu iespējams aplūkot interneta vietnē godagimene.lv.

Atlaižu piedāvājuma saraksts, ko var izmantot ar šo karti, tiek regulāri papildināts. Par jaunumiem kartes īpašnieki tiek informēti, reizi mēnesī savā e-pastā saņemot informatīvu vēstuli, kā arī caur jaunumiem projekta mājas lapā godagimene.lv. 

Valsts atbalsta programmu “Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte" īsteno Sabiedrības integrācijas fonds.

 Infografika par “Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"

Video pamācība kā pieteikties "3+ Ģimenes kartei" ar subtitriem krievu valodā:

Video pamācība kā pieteikties "3+ Ģimenes kartei" ar subtitriem angļu valodā:


Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem par 3+ Ģimenes karti

 

PIESAKIES KARTEI ŠEIT->>>

 

Kontakti: info@godagimene.lv

Pašvaldību atbalsts

Jaunā kultūras sezona sākusies! Apmeklē lētāk izmantojot 3+ karti!

JRT 21., 22., 23.02. "Cerību ezers"

JRT 21., 22., 23.02. "Cerību ezers"

Dailes teātrī 10.03.2017. "Granātu krāsas aproce"

Dailes teātrī 10.03.2017. "Granātu krāsas aproce"

LNOB 28.03.2017. "Sniegbaltīte un septiņi rūķīši" plkst.18.30

LNOB 28.03.2017. "Sniegbaltīte un septiņi rūķīši" ...

Daudzbērnu ģimenes apmeklē bez maksas un iesaka!

Latvijas Dabas muzejs

Latvijas Dabas muzejs

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzejs

Daudzbērnu ģimeņu draugi

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība

Portāls mammamuntetiem.lv

Portāls mammamuntetiem.lv

Daudzbērnu ģimeņu biedrības un atbalsta organizācijas

Biedrības vecākiem visā Latvijā!
Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki Aizkrauklei"

Aizkraukles novadā dzīvojošajiem - biedrība "Vecāki ...

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - meklējiet Preiļos!

Biedrība „Ģimeņu atbalsta centrs „Puķuzirnis” - ...

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno lielās ģimenes

Salaspils Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Mārtiņsala" apvieno ...

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"

Vecumniekos darbojas Daudzbērnu ģimeņu biedrība "Saulgrieze"