Rīgā un Ādažos privātajiem bērnudārziem palielinās līdzfinansējumu par pusotra līdz četrus gadiem veciem bērniem

Godaģimene.lv
Godaģimene.lv

 

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja ceturtdien, 19.janvārī, akceptēja izmaiņas Rīgas domes saistošajos noteikumos par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru privātajiem bērnudārziem pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai. Tās paredz palielināt līdz 197,34 eiro līdzfinansējumu par bērniem no pusotra gada līdz četru gadu vecumam. Līdz šim līdzfinansējums par katru bērnu bija 173,10 eiro mēnesī.

Atbilstoši jaunajai Ministru kabineta (MK) noteikumos noteiktajai izmaksu aprēķināšanas metodikai, kas paredz atšķirīgu kārtību līdzfinansējuma aprēķināšanai bērniem obligātajā izglītības vecumā, iznāk, ka piecus un sešus gadus veciem bērniem līdzfinansējums būs 145,90 eiro mēnesī, jo tas ir samazināts par valsts budžeta mērķdotācijas apmēru. MK noteikumi nosaka, ka privātai izglītības iestādei, izsniedzot vecākam rēķinu, ir jānorāda savas izmaksas pa izdevumu pozīcijām, kā arī pašvaldības atbalsta un valsts budžeta mērķdotācijas vienam bērnam kopējā apmēra samazinājums. Tas nozīmē, ka obligātās izglītības vecuma bērniem privātajās izglītības iestādēs attiecīgi ir jāsamazinās mācību maksai par valsts budžeta mērķdotācijas daļu.


Grozījumi MK 2015.gada 8.decembra noteikumos Nr.709 "Noteikumi par izmaksu noteikšanas metodiku un kārtību, kādā pašvaldība atbilstoši tās noteiktajām vidējām izmaksām sedz pirmsskolas izglītības programmas izmaksas privātai izglītības iestādei", tika pieņemti pērnā gada 13.decembrī. Tie nosaka, ka pašvaldības līdzfinansējums privātai izglītības iestādei par pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanu ir jāaprēķina, diferencējot izmaksas bērniem vecumā no pusotra līdz četriem gadiem un bērniem obligātās izglītības vecumā. Pašvaldībām līdzfinansējums pēc jaunās metodikas ir jāaprēķina un jāpiemēro, sākot ar 2017.gada 1.janvāri.

Arī citas izmaiņas
Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja deputāti atbalstīja arī citus grozījumus pašvaldības saistošajos noteikumos par kārtību, kādā Rīgas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju.  Tie nosaka izmaiņas arī attiecībā uz bērna pieteikšanu pirmsskolas izglītības pakalpojumam gadījumā, ja bērnam mainīts personas kods vai objektīvu iemeslu dēļ personas kods nav piešķirts, piemēram, ārvalstu pilsoņiem. Noteikumos ir precizēts ārpuskārtas statusa "brālis/māsa" piešķiršanas kritērijs. Statusa "brālis/māsa" piešķiršanas būtība ir nodrošināt, lai vienas ģimenes bērni apmeklētu vienu un to pašu izglītības iestādi, tādējādi ievērojami atvieglojot ģimenes ikdienu, sevišķi tām ģimenēm, kurām ir divi un vairāki pirmsskolas vecuma bērni. Līdz ar to statusa "brālis/māsa" piešķiršanai noteicošais apstāklis ir tas, vai bērni dzīvo vienā deklarētā dzīvesvietā kopā ar vismaz vienu no vecākiem.

 

 20170124150940-97599.jpg


Ādažu novada dome lēmusi palielināt līdzfinansējumu pirmsskolas izglītībai privātajos bērnudārzos. No 2017.gada janvāra Ādažu novadā deklarētajiem bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam līdzfinansējums privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs noteikts 242,58 eiro mēnesī līdzšinējo 202,26 eiro vietā, informē Ādažu pašvaldība. 

Palielināts arī līdzfinansējums bērniem, kuri saņem obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei (5 – 7 g) – 212,17 eiro mēnesī līdzšinējo 202,26 eiro vietā.

Līdzfinansējuma summa atkarībā no bērnu vecuma saistīta ar Ministru kabineta decembrī pieņemtajiem grozījumiem noteikumos un izmaksu aprēķināšanas metodikā, kas paredz atšķirīgu kārtību līdzfinansējuma aprēķināšanai bērniem obligātajā izglītības vecumā. Līdzfinansējuma apmērs bērniem no 5 gadu vecuma ir mazāks, jo valsts piešķir mērķdotāciju pedagogu atalgojumam un nodrošina daļēju finansējumu mācību līdzekļu un materiālu iegādei.

2016.gadā pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītībai saņēma 360 Ādažu novadā deklarētie bērni. Līdz ar līdzfinansējuma apmēra palielināšanos 2017.gada budžetā privāto pirmsskolas izglītības iestāžu līdzfinansējumam paredzēti 1 247 061 eiro.

Jaunā kārtība paredz pienākumu pašvaldībām savās mājaslapās publicēt arī privāto pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumu tāmes. Tādējādi no marta pašvaldības mājaslapā, sadaļā Izglītība bērnu vecākiem tiks nodrošināta pieeja visai informācijai vienkopus, tai skaitā Ādažu novada izglītības iestāžu izdevumu tāmes 2017.gadam.

Līdzfinansējuma apmērs Ādažu novadā ir ievērojami lielāks nekā daudzviet Latvijā. Piemēram, Rīgā līdzfinansējuma summa no jaunā gada bērniem līdz 4 gadu vecumam noteikta 197,34 eiro mēnesī un bērniem no 5 gadu vecuma - 145.90 eiro mēnesī


Lai komentētu, nepieciešams autorizēties Reģistrējies