Liepājas pašvaldības atbalsts daudzbērnu ģimenēm, kur bēni uzsāk prof

Autors: sanitatinas, 2016. gada 12. novembris, 14:39:30

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 26.pantā par atbalstu ģimenei ir atrunāts, ka Valsts un pašvaldība atbalsta ģimeni, it īpaši daudzbērnu ģimeni, un sniedz tai palīdzību (1). Atkarībā no bērna vecuma pašvaldība palīdz ģimenei, bērna audzināšanā un izglītošanā, arodapmācībā, darba un dzīvokļa meklējumos (2).

Tas ir likumā, bet reāli, kad es, kā daudzbērnu ģimene, kam divi no vecākiem bērniem uzsāka mācības profesionālās vidējās izglītības programmas apguvē, vēlējos saņemt atbalstu no pašvaldības saņemot saviem bērniem brīvpusdienas, tad izrādījās, ka Liepājas pašvaldībai pēc Liepājas pilsētas domes saistošiem noteikumiem Nr.13, ar brīvpusdienām vairs nav jāatbalsta daudzbērnu ģimeņu bērnus, kuri apgūst Profesionālo izglītību. Atvieglojumus piešķir tikai izglītojamajam, kuri apgūst pirmsskolas izglītības, pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu Liepājas vispārējās izglītības iestādē un kura deklarētā dzīvesvieta ir Liepājas pilsētā.

Gribētu uzzināt kādu atbalstu saņem citās pašvaldībās daudzbērnu ģimenes.