Portāls godagimene.lv saņem Eiropas daudzbērnu ģimeņu konfederācijas piešķirto balvu kategorijā Medijs

Godaģimene.lv Godaģimene.lv

Piektdien 12.augustā portāls godaginene.lv VIII Eiropas daudzbērnu  ģimeņu konferencē saņēma Eiropas daudzbērnu ģimeņu konfederācijas (ELFAC) balvu kategorijā Medijs,  kas tika piešķirta par izciliem sasniegumiem ģimeņu, sevišķi daudzbērnu ģimeņu, labā.

Eiropas daudzbērnu ģimeņu konfederācija (ELFAC) tradicionāli piešķir balvas kategorijās Valdības iniciatīva (nacionālā, reģionālā vai vietēja līmenī), Uzņēmums par tā atbalstu un palīdzību daudzbērnu ģimenēm, Persona, kas ir ievērojami atbalstījusi daudzbērnu ģimenes un Medijs: TV, radio, laikraksts, žurnāls vai interneta portāls, kas ievērojami atbalstījis daudzbērnu ģimenes. Kandidātus balvām piesaka ELFAC biedri, Latvijas gadījumā - Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība.

Portāls godagimene.lv ir pagodināts par augsto novērtējumu un izsaka pateicību Latvijas daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienības valdes priekšsēdētājam Leonīdam Muceniekam par pausto uzticību, kā arī ir gatavs turpināt darbu, lai veicinātu atbalsta sniegšanu Latvijas daudzbērnu ģimenēm.

Portālā godagimene.lv ik dienu tiek publicētas ziņas, kas svarīgas vairāk kā 16600 daudzbērnu ģimeņu vecākiem, kas ir 3+ Ģimenes karšu īpašnieki, un tur atrodama informācija par atbalstu, ko piedāvā vairāk kā 110 Latvijas uzņēmumu dažādās preču un pakalpojumu kategorijās. Kopš portāla darbības sākuma tajā publicētas vairāk kā 2550 publikācijas un izveidoti 400 blogi, kuros ikviens interesents var ne tikai uzdot jautājumus, bet arī saņemt atbildes uz tiem. Interneta vietnes unikālais apmeklētāju skaits mēnesī vidēji 11 400 apmeklētāju. Tiek domāts par medija attīstību nākotnē un mobilās aplikācijas izveidi, kur katra ģimene savā telefonā varēs redzēt uzņēmumus, kas piedāvā atlaides.

Projekts Goda ģimenēm “3+ Ģimenes karte” tika uzsākts 2014.gadā un portāla godagimene.lv veidošana tika uzsākta kopā ar portālu "Māmiņu klubs", bet kopš 2016.gada portāla attīstība tiek plānota un veidota sadarbībā ar portālu  "Mammām un tētiem".

Portāla godagimene.lv informatīvā sadaļa gan ir tikai viena no darbības jomām valsts atbalsta programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte" ietvaros. Caur portālu sadaļā “Piesakies kartei” daudzbērnu vecāki var pieteikties arī pašai 3+ Ģimenes kartei, kas tiek piešķirta daudzbērnu vecākiem, kas vieni vai kopā ar laulāto, aprūpē vismaz trīs bērnus, to skaitā audžuģimenē vai aizbildnībā esošus bērnus, kā arī pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību. Programmu īsteno Sabiedrības integrācijas fonds.

 Jūtamies lepni un atbildīgi! Paldies, jums, Goda ģimenes!